Developing an efficient and sustainable biomass supply chain in 5 European Nature Parks

Error message

  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in i18n_book_navigation_set_breadcrumb() (line 226 of /home/au2m8645/public_html/sites/all/modules/i18n_book_navigation/i18n_book_navigation.module).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in i18n_book_navigation_preprocess_i18n_book_navigation() (line 429 of /home/au2m8645/public_html/sites/all/modules/i18n_book_navigation/i18n_book_navigation.module).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in i18n_book_navigation_preprocess_i18n_book_navigation() (line 430 of /home/au2m8645/public_html/sites/all/modules/i18n_book_navigation/i18n_book_navigation.module).

Development of Supply Chains

RAZVIJANJE OSKRBOVALNE POTI ZA TRDNO BIOMASO

Skrbno bodo upoštevana trajnostna vprašanja pri uporaba biomasnih virov iz parkov in z njimi povezane spremembe v obstoječi zakonodaji na evropski in nacionalni  ravni.  

Cilj pričujočega delovnega sklopa je ustvariti okoljsko in ekonomsko vzdržno oskrbovalno verigo za trdno biomaso, načrtovano ob upoštevanju specifičnih lastnosti petih krajinskih parkov, vključenih v projekt.  Ta DS in DS 2 ponazarjata ključne dejavnosti projekta. Potekala bosta vzporedno, posvečena pa bosta razvijanju posebnega pristopa: prvič, da se v projektne aktivnosti vključijo lokalni deležniki ob upoštevanju njihovih težav in potreb in, drugič, da se integrirajo v konkretno razvijanje in upravljanje oskrbovalne verige za trdno biomaso.

Med razvijanjem skupnega okvira in njegovo implementacijo v krajinskih parkih bodo skrbno upoštevani trajnostni kriteriji direktive 2009/28/EC za biogoriva in biotekočine, kot tudi priporočila Komisije za trajnostne zahteve za uporabo trdnih in uplinjenih biomasnih virov v elektriki, ogrevanju in hlajenju (COM(2010)11). Kriteriji RED terjajo, da se v primerih, ko se za energijske namene uporablja biomasa iz zaščitenih območij, zagotovijo dokazi, da proizvodnja surovine ne posega na področje okoljske zaščite. Pripravljen bo poseben sistem monitoringa za preprečevanje posegov projektnih aktivnosti na okoljsko zaščito, poleg tega pa bodo vsi pri projektu sodelujoči ljudje deležni nenehnega izobraževanja in informiranja o tekoči evropski zakonodaji in njenih morebitnih spremembah.

V Evropi že obstaja več sistemov certificiranja trajnostnosti za različne vrste biomase (ISCC, PEFC, FSC, RSB, GGL, NTA 8080, IWPB itd.). Njihova trajnostnost in priporočila o vpeljavi takšnih sistemov v sodelujočih krajinskih parkih bodo deležne dodatne pozornosti z namenom, da se v celoti izpolnijo vsi trajnostni kriteriji.

Raziskovalne in načrtovalne dejavnosti bodo usmerjene k trajnostnim rešitvam s poudarkom na kratkih ali zelo kratkih oskrbovalnih verigah (< 50 km) in malih instalacijah (< 1 MW), pri čemer bodo upoštevane ustrezne meje rentabilnosti za deležnike. Preučene bodo različne finančne rešitve, na primer Javni sistem zasebnega partnerstva.

Na osnovi vseevropske analize in natančnih lokalnih raziskav in ocen bo na temeljih glavnih predpostavk projekta pripravljen skupni operativni načrt (“Smernice za oskrbovalne verige”). Ta skupni okvir bo prilagojen lokalnim razmeram, izdelanih pa bo pet operativnih načrtov v petih evropskih krajinskih parkih. To vključuje podpis pogodb in sporazumov z glavnimi akterji oskrbovalne verige (kmetijska podjetja, biomasni obrati, ponudniki storitev, investitorji in finančne institucije). Na tej osnovi bo ustanovljena trajnostna oskrbovalna veriga za lesno biomaso, ki bo med delovanjem deležna tudi stalnega monitoringa. Rezultati monitoringa bodo omogočili pripravo končne ocene in natančnega uravnavanja posameznih oskrbovalnih verig in njihovo enakomerno delovanje tudi po zaključku projekta.

Glavni rezultati akcije so, posledično, delovanje trajnostne oskrbovalne verige z biomaso, ki pospešuje trajnostno pridelavo, transport, skladiščenje in toplotno pretvorbo biomase v petih sodelujočih krajinskih parkih. Te verige bodo zgrajene na doslednem načrtu za več akterjev, ki krajinskim parkom zagotavlja učinkovito in trajnostno oskrbovalno verigo, zgrajeno na temelju tehničnih inputov skupaj z družbenimi vložki.  

Air Jordan 30.5 Shoes