Developing an efficient and sustainable biomass supply chain in 5 European Nature Parks

Links

REFERENČNI PROJEKTI:

EUBIONET3 - Rešitve za premagovanje ovir na trgu biomasnih goriv in razpoložljivost surovin http://www.eubionet.net#


AFO - Aktiviranje zasebnih latnikov gozdov z namenom, da se poveča oskrba z energijo iz gozdov http://www.afo.eu.com


SOLIDSTANDARDS - Spodbujanje uresničevanja standardov in certifikatov glede kakovosti in obnovljivosti trdnih biogoriv http://www.solidstandards.eu


BEN - Register biomasne energije za trajnostno obratovanje obstoječih objektov v evropskih regijah http://www.ben-project.eu


MAKE-IT-BE - Razvoj orodij pri načrtovanju lokalnih in regionalnih bioenergetskih verig http://www.makeitbe.eu


PROMOBIO - Promocija regionalnih bioenergetskih pobud http://www.promobio.eu


AGRIFORENERGY2 - Spodbujanje in zagotavljanje proizvodnje biomase iz gozdov in s kmetijskih površin, ne da bi s tem škodovali proizvodnji hrane http://www.agriforenergy.com


WHS - Rešitve za ogrevanje z lesom http://www.woodheatsolutions.eu


BIOMASSTRADECENTRES - Podpora in organiziranje promptnega trga za preskrbo s seanci in drvmi http://www.biomasstradecentres.eu

 

Apparel