Developing an efficient and sustainable biomass supply chain in 5 European Nature Parks

Ποια είναι τα κριτήρια αειφορίας για τη βιομάζα έχουν εκδοθεί από την ΕΕ;

Mon, 01/26/2015 - 13:23 -- f.barbera

Evropska komisija je izdala nevezavezujoča merila za trajnostno izkoriščanje biomase. Le ta so namenjena za energetske naprave, ki proizvajajo vsaj 1MW električne ali termalne energije

  • Prepoveduje se uporaba biomase iz biotsko zelo raznovrstnih območij
  • Biogoriva morajo oddajati vsaj 35% manj toplogrednih plinov v okolje v primerjavi s fosilnimi gorivi (za nove objekte je to priporočilo do 50% v letu 2017 in 60% v letu 2018)
  • Nacionalna biogoriva se propagirajo za visoko učinkovite objekte
  • Spremlja se porabe biomase v celotni Evropi in sicer zaradi zagotavljanja tranosti

(source: European Commission)

Air Jordan V Low Supreme