Developing an efficient and sustainable biomass supply chain in 5 European Nature Parks

Sölktäler Nature Park, Austria

Krajinski Park Sölktäler GmbH, eden izmed največjih avstrijskih krajinskih parkov,  leži v vzhodnih Alpah na avstrijskem Štajerskem. Glavne naloge Parka temeljijo na zaščiti, izobraževanju, rekreaciji in regionalnem razvoju. Aktivnosti Parka vključujejo uresničevanje naravovarstvenih projektov in konceptov turističnega razvoja ter podporo štirim naravovarstvenim šolam prek različnih naravovarstvenih in izobraževalnih pobud.
Park s svojim naravnim bogastvom gosti 5 posebnih varstvenih območij SPA, 5 območij, pomembnih za skupnost SCI, ki vključujejo Schwarzensee (jezero) in marmorno jamo Sölker. Od leta 2004 si Park prizadeva prebivalstvo ozaveščati z identiteto in pomenom naravnih vrednost, na katere bi bilo treba gledati kot na bogat okvir, primeren za življenje in delo.

Gozdnato območje Krajinskega parka pokriva 14.856 ha (Natreg, 2011). Poleg gozdov, primernih za pridobivanje gozdnih proizvodov, to zajema z gozdovi prekrita območja za zaščito, blaginjo in rekreacijo, in tudi gozdove, bogate z ruševjem in zeleno jelšo. Glede na Načrt razvoja gozdov iz leta 1999 je slaba polovica območja (46 %) v lasti malih gozdnih posestnikov (>200 ha), medtem ko je druga polovica razdeljena med zasebne lastnike gozdov. Avstrijski zvezni gozdovi nimajo nobene posesti v Krajinskem parku Sölktäler. Izračunani volumen stoječih dreves zadeva zgolj gozdove za pridobivanje gozdnih proizvodov in produktivne zavarovane gozdove.

V Krajinskem parku Sölktäler štiri toplarne na biomaso (trije operaterji)  proizvedejo skoraj 2000 MWh toplotne energije. Toplarna v občini Großsölk v okraju Stein je edina, ki še vedno dobiva 80 % svoje predelane biomase iz območij zunaj Krajinskega parka in zato ni del  lokalnih oskrbovalnih verig. Po drugi strani pa biomasa za toplarni  v Kleinsölku in St. Nikolaiu prihaja izključno iz območja Krajinskega parka.

Lesne zaloge, potrebne za oskrbo toplarn v Sölktalu in za proizvodnjo zadostne količine toplotne energije, so natančno določene. Ker je energetska raba biomase bolj ali manj postranski proizvod, pomeni volumen pridobljenega energetskega lesa le majhen delček celotne žetve lesa. Tri toplarne trenutno proizvedejo 1.901.750 kWh na leto, od katerih je 1.217.950 kWh proizvedenih z biomaso iz Krajinskega parka. Pustiti celotno oskrbovalno verigo v Krajinskem parku bi pomenilo pripravo 1.125 m³, kar je približno en odstotek celotnega pridobljenega volumna (99.000 m³).

Air Jordan XIII High