Developing an efficient and sustainable biomass supply chain in 5 European Nature Parks

Error message

 • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in i18n_book_navigation_preprocess_i18n_book_navigation() (line 429 of /home/au2m8645/public_html/sites/all/modules/i18n_book_navigation/i18n_book_navigation.module).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in i18n_book_navigation_preprocess_i18n_book_navigation() (line 430 of /home/au2m8645/public_html/sites/all/modules/i18n_book_navigation/i18n_book_navigation.module).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Projekt BIOEUPARKS se izvaja pod okriljem programa IEE (Intelligent Energy – Europe) v okviru prioritete lesna biomasa. Poslanstvo projekta je organizirati oziroma povečati lokalne biomasne verige iz gozdov s trajnostnim gospodarjenjem ter iz kmetijskih ostankov do končnih porabnikov v petih evropskih naravnih parkih.
Projekt podpira kratke,  lokalne verige ter proizvodnjo energije manjšega obsega. Cilji in poslanstvo projekta se bodo dosegli s pristopom, ki predvideva sonačrtovanje in sooblikovanje s ključnimi lokalnimi akterji.
V ta namen bodo organizirana številna srečanja, okrogle mize in individualni razgovori, katerih namen bo preseči morebitne ovire in konflikte med posameznimi akterji.
Projekt bo v nadaljevanju prispeval tudi k temu, da bodo upravljavci zavarovanih območij pridobili določene izkušnje pri trajnostni rabi biomase znotraj zavarovanih območij.

V času trajanja projekta bo v petih evropskih parkih  razvita metodologija, ki bo pomagala pri osnovanju, upravljanju in umeščanju lokalnih biomasnih verig. Projekt bo tako prispeval k:

 • trajnostnemu upravljanju okolja – kako rabiti biomaso za proizvodnjo energije v zavarovanih območjih, da le to ne bi negativno vplivalo na okolje in prebivalce zavarovanih območij;
 • povezovanju in delu z domačini – vključevanje različnih deležnikov v projekt je zagotovilo za transparentno in dolgoročno sodelovanje z vsemi ključnimi akterji pri projektu;
 • dolgoročnim ugodnim učinkom – biomasne proizvodne verige bodo delovale tudi po zaključku projekta in sicer v danih socialnih, gospodarskih in ekonomskih razmerah;
 • k povečanju gospodarske aktivnosti v lokalnem okolju.

Trajanje projekta in glavne faze

Aktivnosti projekta so razdeljene v štiri glavne faze, ki skupaj trajajo 36 mesecev oziroma 3 leta.

 • Prva faza zadeva lokalne skupnosti in sicer s ciljem seznaniti vse prebivalce z nalogami in cilji projekta.
 • Druga faza predstavlja jedro projekta in sicer gre za vzpostavitev lokalne biomasne verige v zavarovanih območjih vključenih v projekt.
 • Tretja faza je zadolžena za izvajanje tehnične vsebine projekta skozi izvajanje različnih akcij in za prenašanje izkušenj med posameznimi partnerji.
 • Četrta faza skrbi za oglaševanje projekta v času trajanja le tega.

Kdo so ciljne skupine projekta in njihova vloga?

 1. Upravljavci zavarovanih območij – s pomočjo načrta upravljanja, programa dela in v okviru zakonodaje pripravljajo načrtovane posege za pridobivanje biomase v zavarovanem območju.
 2. Domačini –predstavljajo interes lokalne skupnosti, ki je, da njeni prebivalci živijo v čistem, zdravem okolju, ki teži k trajnostnemu razvoju.
 3. Splošna javnost -  interes projekta je v sprožanju širše razprave o energetskih in okoljski bodočnosti Evrope skozi širjenje informacij.

Kdo so ključni akterji projekta in njihova vloga?

 1. Naravni parki in lokalne oblasti – so strogo povezani z upravljanjem določenega območja z različnimi vlogami in odgovornostmi.
 2. Lokalni gospodarstveniki – svoj interes zagotavljajo v okviru predstavniških teles, so pomembni sogovorniki pri upravljanju lokalne skupnosti in bodo imeli ključno vlogo pri delovanju v projektu
 3. Lokalne skupnosti– skrbijo za skupne interese povezane s projektom in sicer tako, da skrbijo, da bodo prebivalci živeli v zdravem, varnem in k trajnostno naravnanem razvoju okolja.

Kateri so pričakovani rezultati projekta?

 • 197.626,05 ton lesne biomase proizvedeno na leto
 • 50.394, 64 kWhel/leto iz kogeneracij, 459.480,57 kWhth/leto proizvedene toplotne energije
 • 330 vodilnih delavcev parkov in strokovnjakov usposobljenih
 • 100 udeležencev na zaključni konferenci
 • Najmanj 100 parkov bomo obvestili o projektu in naših dosežkih
 • 360 predstavnikov lokalnih skupnosti bo vključenih v delavnice, z informacijami bomo dosegli več kot 5000 zainteresiranih posameznikov, skupno bomo dosegli več kot 7500 ljudi, če upoštevamo še države, ki niso neposredno vključene v projekt.

 

 

 

 

Air Jordan Sneaker