Developing an efficient and sustainable biomass supply chain in 5 European Nature Parks

Τι είναι το BioEUParks και ποιοι οι κύριοι στόχοι του προγράμματος;

Fri, 06/07/2013 - 14:06 -- bioadmin

Projekt BIOEUPARKS se izvaja pod okriljem programa IEE (Intelligent Energy – Europe) v okviru prioritete lesna biomasa. Poslanstvo projekta je organizirati oziroma povečati lokalne biomasne verige iz gozdov s trajnostnim gospodarjenjem ter iz kmetijskih ostankov do končnih porabnikov v petih evropskih naravnih parkih. Projekt podpira kratke,  lokalne verige ter proizvodnjo energije manjšega obsega. Cilji in poslanstvo projekta se bodo dosegli s pristopom, ki predvideva sonačrtovanje in sooblikovanje s ključnimi lokalnimi akterji. V ta namen bodo organizirana številna srečanja, okrogle mize in individualni razgovori, katerih namen bo preseči morebitne ovire in konflikte med posameznimi akterji.

Projekt bo v nadaljevanju prispeval tudi k temu, da bodo upravljavci zavarovanih območij pridobili določene izkušnje pri trajnostni rabi biomase znotraj zavarovanih območij.

Kakšni so pričakovani rezultati projekta?

197.626,05 ton "trdne biomase" na zalogi letno
50.394,64 kWhel / leto proizvedenih iz SPTE ter 459.480,57 kWhth / leto toplotne energije
330 usposobljenih upraviteljev naravnih parkov, inženirjev ter tehnikov
100 udeležencev mednarodne konference
• S projektom bomo dosegli vsaj 100 naravnih parkov
360 lokalnih ključnih akterjev in deležnikov (javnih in zasebnih) bo vključenih v delavnice, organizirane na nivoju države, 5.000 državljanov in splošne javnosti bo obveščenih o projektu, skupno 7.500, če upoštevamo še države, ki niso neposredno vključene v projekt.

Nike