Developing an efficient and sustainable biomass supply chain in 5 European Nature Parks

Error message

 • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in i18n_book_navigation_set_breadcrumb() (line 226 of /home/au2m8645/public_html/sites/all/modules/i18n_book_navigation/i18n_book_navigation.module).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in i18n_book_navigation_preprocess_i18n_book_navigation() (line 429 of /home/au2m8645/public_html/sites/all/modules/i18n_book_navigation/i18n_book_navigation.module).
 • Notice: Trying to access array offset on value of type bool in i18n_book_navigation_preprocess_i18n_book_navigation() (line 430 of /home/au2m8645/public_html/sites/all/modules/i18n_book_navigation/i18n_book_navigation.module).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΜΑΖΑ

V skladu z Direktivo o obnovljivih virih energije biomasa izvira iz različnih vrst organskih snovi: energetske rastline (oljnice; rastline, ki vsebujejo sladkor) in gozdni, kmetijski ali komunalni ostanki vključno z lesom in gospodinjskimi odpadki. Biomasa se lahko uporablja za ogrevanje, za proizvodnjo električne energije in za biogoriva. Biomasa je lahko v trdnem (rastline, les, slama in druge rastline), plinastem (iz organskih odpadkov, odloženih odpadkov) ali tekočem stanju (iz poljščine, kot so pšenica, oljna ogrščica, soja ali iz lesne celuloze).

 Uporaba biomase lahko znatno zmanjša emisije toplogrednih plinov. Količina ogljikovega dioksida, ki nastaja pri sežigu biomase, je enaka količini ogljikovega dioksida, ki ga določena rastlina absorbira med rastjo. Vendar pa je zmanjševanje emisij toplogrednih plinov odvisno tudi od uporabljenega načina gojenja in proizvodnje goriva.

Zakaj uporabljati biomaso?

Cilj EU je 20 % delež energije pridobljene iz obnovljivih virov do leta 2020. Obnovljivi viri energije vključujejo veterno, sončno, hidro, plimovalno ter geotermalno energijo in biomaso. Več energije iz obnovljivih virov bo EU omogočilo, da zmanjša emisije toplogrednih plinov in postane manj odvisna od uvoza energije. Povečanje uporabe obnovljivih virov energije v industriji bo spodbudilo tehnološke inovacije in zaposlovanje v Evropi.


Definicije lesnih goriv

Standardi nam zagotavljajo zahteve, specifikacije, smernice ali značilnosti, ki jih je mogoče uporabljati dosledno, da se zagotovi, da so materiali, izdelki, postopki in storitve primerni svojemu namenu. Lesna goriva so poenotiti z evropskim standardom CEN / TS 14588 "Trdna biogoriva - Terminologija, definicije in opisi". Med vsemi definicijami vam predstavljamo nekaj najpogostejših izrazov.

Definicije lesnih goriv v različnih jezikih

English Italiano Deutsch Ελληνικά Magyar Slovenščina
Woody biomass Biomassa legnosa   Holzartige Biomasse                 Fás biomassza  Lesna biomasa
Wood fuels Carburanti legnosi Holzbrennstoffe   Faalapú tüzelőanyag Lesno gorivo
Supply chain Catena di approvvigionamento Versorgungskette   Ellátási lánc Proizvodnja veriga
Fuelwood Combustibile legnoso Energieholz    Tűzifa Energetski les
Logging residues Residuo del disboscamento Fällungsabfall   Vágástéri hulladék Sečni ostanki
Firewood Legna da ardere Brennholz   Konyhakész tűzifa Sečni ostanki
Wood chips Trucioli Hackschnitzel   Faapríték Lesni sekanci
Biofuel briquette Bricchetta biocombustibile Holzbriketts   Biobrikett Lesni briketi
Biofuel pellet Pellet Holzpellets   Biopellet Lesni peleti
Stacked volume Volume impilato Raummeter   Erdészeti köbméter Prostorni meter
Solid volume Volume solido Festmeter   Tömör köbméter Kubični meter
Bulk volume Volume di massa Schüttraummeter   Ömlesztett térfogat/Rak(ott)térfogat Kubični meter

Splošni izrazi

1. Lesna biomasa: bimasa iz dreves, grmovja in grmičevja
2. Lesna goriva: vse vrste biogoriv, ki posredno ali neposredno izvirajo iz lesne biomase
3. Proizvodna veriga: Celoten postopek proizvodnje in predelave vhodne surovine do faze dostave do končnega uporabnika

Vrste lesnih goriv

 1. Les za kurjavo: lesno gorivo, pri katerem je ohranjena izvirna sestava lesa.
 2. Sečni ostanki: ostanki lesne biomase, ki nastanejo pri sečnji dreves.
 3. Goli: razžagan les za kurjavo, ki ima dolžino 200 mm ali več.
 4. Drva: razžagan in po potrebi cepljen les z namenom energetske izrabe v napravah, kot so peči, kamini ali kotli za centralno ogravanje individualnih hiš ali stanovanj.
 5. Lesni sekanci: nasekana lesna biomasa v obliki koščkov  z določeno velikostjo delcev, ki se izdelujejo z mehansko obdelavo z ostrim orodjem, kot so noži.
 6. Lesni briketi: zgoščeno biogorivo narejeno z ali brez dodatkov v obliki kockastih, poliedričnih ali cilindričnih enot, proizvedeno s stiskanjem lesnega prahu oz. žagovine.
 7. Lesni peleti: stisnjeno biogorivo izdelano iz lesnega prahu oz. žagovine z ali brez dodatkov, običajno valjaste oblike, dolžine med 5 mm do 40 mm in z lomljenimi konci.

Merske enote

 1. Prostorninski meter: je merska enota, ki se uporablja za zložen material (npr. zložena drva) vključno z prostorom med posameznimi kosi materiala.
 2. Kubični meter: merska enota za prostornino
 3. Nasuti meter: merska enota, ki se uporablja za nasutje lesnih sekacev, lahko pa tudi za nasutje drv.

Pretvorniki za okrogel les, polena in lesne sekance

 

Okrogli les

Metrska drva

Drva

Lesni sekanci

Zložena

Nasuta

Drobni

(G30)

Srednji 

(G50)

unit

m3

prm

prm

nm3

nm3

1 m3 okroglega lesa

1

1,4

1,2

2,0

2,5

3,0

1 prostorninski m metrskih drv

0,7

1

0,8

1,4

(1,75)

(2,1)

1 prostorninski meter drv

0,85

1,2

1

1,7

 

 

1 nasuti m drv

0,5

0,7

0,6

1

 

 

1 nasuti m3 drobnih gozdnih sekancev (G30)

0,4

(0,55)

 

 

1

1,2

1 nasuti m3 srednje velikih gozdnih sekancev (G50)

0,33

(0,5)

 

 

0,8

1

Več informacij o lesni biomasi je dostopnih na spodnjih povezavah:

Nike Sneakers