Developing an efficient and sustainable biomass supply chain in 5 European Nature Parks

Mi a Nemzeti Megújuló Energia Akcióterv?

Mon, 01/26/2015 - 13:17 -- f.barbera

Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije (NREAP), je nacionalni akcijski načrt, ki so ga morale vse države članice  sporočiti Evropski komisiji do 30. junija 2010. Načrt časovno podrobno določa, kako nameravajo posamezne države doseči pravno zavezujoče cilje do leta 2020 glede porabe obnovljivih virov energije kot to zahteva 4. člen  Direktive o obnovljivih virih energije. Država članica v načrtu določa sektorske cilje in tehnologijo, ki jo bo uporabljala za zagotavljanje ciljev.

Načrt vsebuje:

  • Obnovljive vire energije za električno energijo, ogrevanje, hlajenje in promet
  • Načrt različnih obnovljivih tehnologij
  • Ukrepe politike za doseganje nacionalnih ciljev v sodelovanju z lokalno, regionalno in nacionalno oblastjo
  • Načrtovane projektne aktivnosti skupaj z drugimi državami
  • Razvoj nacionalne politike glede biomasnih virov
  • Ukrepe za zagotovitev, da so merila za  biogoriva, ki se uporabljajo za zagotavljanje ciljev v skladu z EU trajnostna

(source: European Commission)

Nike Shox Deliver Men Shoes Fade Dark Blue silver Casual Trainers Sneakers 317547