Developing an efficient and sustainable biomass supply chain in 5 European Nature Parks

Partners

Agencija za obnovljive vire, FNR (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.) je osrednja usklajevalna institucija za raziskovalne, razvojne in demonstracijske projekte na področju obnovljivih virov. V skladu s smernicami Fundacijskega programa R&D za obnovljive vire koordinira aktivnosti po vsej Nemčiji. FNR sodeluje tudi pri dejavnostih na evropski in mednarodni ravni.

Klikni TUKAJ za kratek pregled v številkah o bioenergetski panogi v Nemčiji.

Air Jordan XXX 30 Shoes

Duna-Ipoly nacionalni park je deveti nacionalni park na Madžarskem. Ustanovljen je bil leta 1997 in pokriva 60.314 ha. Biotska pestrost parka in njegove naravne vrednote so resnično fascinantne: s svojimi goratimi predeli, nižinami in vodnimi telesi je park eden izmed zakladov porečja reke Donave.

Women's Fashion

Univerza je bila ustanovljena julija 1973 in imenovana po starogrškem filozofu  Demokritu. DUTH sodeluje z Oddelkom za gozdarstvo in upravljanje okolja in naravnih virov ter ponuja strokovno znanje na področju upravljanja gozdov in investicij, ki zadevajo naravne vire in regionalni razvoj.

Air Jordan I Low

Federacija EUROPARC trenutno vključuje 365 članic. To so institucije, ki se ukvarjajo z zavarovanimi območji, vladni oddelki, nevladne in poslovne organizacije v 36 državah, ki same upravljajo z zelenimi dragulji evropskega kopnega, morja, gora, gozdov, rek in kulturne dediščine. Narava ne pozna meja, zatorej omogočamo mednarodno sodelovanje v vseh aspektih upravljanja zavarovanih območij z namenom, da se ohrani naša skupna naravna dediščina. Trudimo se pri izmenjavi strokovnega znanja, izkušenj in najboljših praks in sodelovanja z drugimi, da bi ohranili izjemno vrednost in pomen zavarovanih območij v srcu Evrope. 

Nike Air Max

Park leži na stiku med Alpami in Panonsko nižino in ponuja pravcati mozaik cvetočih travnikov, starih tradicionalnih sadovnjakov, strmih gozdnatih pobočij in kristalno čistih potokov. Kulturna krajina med kmetijami in potmi med njimi je posejana z gradovi in cerkvami.

Nike Air Max

Ta najbolj razširjena italijanska okoljska organizacija je vodilna partnerica projekta. V zadnjih 30 letih je Legambiente s podpiranjem uporabe virov obnovljive energije sodelovala pri ohranjanju narave in trajnostnega razvoja.

Nike SB Hyperfeel Koston 3

Park leži v centralno-zahodnem masivu gorske verige Rodopi. Pokriva območje, veliko 173.150 ha in vključuje obsežne strnjene gozdne ekosisteme. Park je eden izmed ekološko najpomembnejših območij v Grčiji.

Mens Footwear Online

Očarljive gore in doline, osupljive rastline in velika pestrost živalskih vrst so pomemben  del te biodiverzitetne dediščine na jugu Italije. Na 73.695 hektarih območja leži cela vrsta podeželskih vasi in kulturnih zanimivosti.

Nike Air max Dominate

Gozdarski inštitut Slovenije je javna raziskovalna institucija nacionalnega pomena, ki opravlja temeljne in aplikativne raziskave na področju gozdov, gozdne krajine, gozdnih ekosistemov, ekologije prostoživečih živali in rastlin, lova, upravljanja gozdov in druge rabe virov in storitev, ki jih zagotavljajo gozdovi.

sneakers

Krajinski park Sölktäler GmbH, eden največjih krajinskih parkov v Avstriji, se razteza v vzhodnih Alpah avstrijske Štajerske. Idilične gorske vasice, cvetoče alpsko življenje in divji gorski potoki so hkrati območje, ki je tudi dragoceno zatočišče za mnoge – tudi ogrožene  – živalske in rastlinske vrste.

Nike Air Max 97 High